Decubitus graden

Een andere naam voor Decubitus is doorliggen of doorzitten. Als je langdurig zit en/of ligt kunnen er wonden ontstaan. Deze wonden ontstaan niet zomaar, dit kan samenhangen met verschillende factoren. Dit kan onderverdeeld worden in intrinsieke en extrinsieke factoren. Intrinsieke factoren zijn bijvoorbeeld sekse, leeftijd, mobiliteit, voedingstoestand, mentale toestand, incontinentie, postuur, lichaamstemperatuur en het ziektebeeld. Als er gekeken wordt naar de extrinsieke factoren kan het gaan over drukkracht, schuifkracht, positionering, verpleging en microklimaat. Deze factoren kunnen met elkaar samenhangen waardoor de decubitus wordt veroorzaakt, voorkomen kun je het niet altijd. Soms moeten mensen langere tijd liggen door bijvoorbeeld een operatie of ziekte. De decubitus graden komen dan bij verschillende personen in verschillende mate voor. Wat er aan gedaan kan worden hangt af van welke graad iemand last heeft en wanneer het wordt ontdekt.

Onderverdeling decubitus

Niet alle vormen van decubitus zijn even ernstig en hebben de zelfde behandeling nodig. Daarom kwalificeert men in de medische wereld decubitus in 4 verschillende graden cq. categorieën. Voor medisch personeel is het soms heel moeilijk om te bepalen in welke categorie de opgetreden versie van decubitus behoort. Men traint medisch personeel daarom ook aan de hand van video`s en afbeeldingen omdat decubitus iets is dat zeer vaak voorkomt. De categorieën waarin men decubitus verdeelt hebben geen moeilijke benamingen, wij kunnen deze simpelweg verdelen in categorie 1 tot en met 4. Onderstaand zullen wij de verschillende categorieën van decubitus nader toelichten.

  • Graad 1: Niet-wegdrukbare roodheid
  • Graad 2: Blaar of open blaar
  • Graad 3: Oppervlakkige decubitus
  • Graad 4: Diepe decubitus

Categorie 1: Bij categorie één hebben wij te maken met decubitus waarbij men wel te maken heeft met roodheid van de huid, echter is de huid nog niet ernstig beschadigd en hiermee kunnen wij vaststellen dat de huid en/of het weefsel eigenlijk nog in tact is. De roodheid van de huid is echter niet zomaar weg te drukken, wanneer dit wel het geval is hebben wij namelijk niet te maken met decubitus. Wanneer de huid dus wel voldoet aan bovenstaande punten, hebben wij dus te maken met de meest milde vorm van decubitus.

Categorie 2: Bij categorie twee hebben wij te maken met beperkte huidletsel. Het is wel belangrijk om vast te stellen dat het letsel dat aanwezig is op de huid zich enkel en alleen beperkt tot de opperhuid van het lichaam. Dit wilt eigenlijk zeggen dat alleen het bovenste laagje van de huid letsel aanwezig is. Dit kan dan in dat geval in combinatie met blaren en/of ontvelling. De bovenstaande twee categorieën zijn nog enigszins te begrijpen voor mensen die geen medische kennis hebben, echter hoe hoger wij de decubitus gaan categoriseren hoe meer medische en biologische kennis van het menselijke lichaam nodig is om het te gaan begrijpen. Dit is ook de reden dat medisch personeel hier speciale trainingen in krijgen om te kunnen vast stellen in welke categorie de aandoening decubitus op dat moment valt. Een goede en correcte vaststelling is namelijk van groot belang voor een goede en correcte behandeling. Decubitus is namelijk niet zomaar een aandoening, deze aandoening gaat gespaard met vele pijnen, geen pretje dus.

Categorie 3: Bij categorie drie hebben wij te maken met beschadigingen en necrose van de huid. Necrose wilt eigenlijk zeggen dat bepaalde cellen aan het afsterven zijn of zelfs al niet meer in leven zijn. Necrose is dan ook schadelijk voor de organismes waarbij het in de buurt optreedt. Ook het onderhuidse weefsel van de plek moet er bij deze categorie aan geloven. Wanneer je in deze categorie met decubitus bent geautoriseerd zijn de problemen al behoorlijk ernstig te noemen, ook de bindweefselvezels kunnen binnen deze categorie kapot gaan namelijk, dit heeft grote gevolgen voor het herstel. Er bestaat binnen deze categorie dan ook een kans dat volledig herstel van decubitus niet meer mogelijk is, dit is echter niet bij iedereen het geval.

Categorie 4: In categorie vier zijn de problemen door decubitus eigenlijk niet meer te overzien, je hebt hier te maken met groot weefselschade of grote stukken weefselsterfte. Dit zet echter door naar de botten en naar spieren, ook ondersteunende weefsel moeten in deze categorie geloven aan het feit dat deze zullen afsterven. Categorie vier is een categorie waarbij de behandeling van decubitus als zeer lastig zal worden ervaren, zowel voor de patiënt als voor het medisch personeel.